ಕುಲಸಚಿವರು
ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ವಿ. ನಾಡಗೌಡರ್

 

                        ಎಂ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್ .ಎಮ್. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ
(ಕುಲಸಚಿವರು)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ

:9448267338
:registrarksrdpru@gmail.com, svnadagoudar@rediffmail.com

                                             ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ